Välkommen till Svenska leonbergerklubben

   START  KLUBBINFO  UPPF�DNING  MEDLEM  LEONBERGER  HÄLSA  MENTALITET  UTST�LLNING  WORKING LEOS  L�NKAR  

                  MENTALITET - MH Anmälan

 

 


Här hittar du övriga MH via Svenska Brukshundklubben >>>

MH Nossebro
Anmälningsmottagare:

Nicklas Lundh
Forsheda
Tel: 073-263 25 58

zirozzy@tildemedia.com

Kontakta Nicklas om du vill arrangera ett eget MH.

 

 


 

 

Regler vid anmälan till MH:

För att anmäla sin hund till MH är det först till kvar som gäller. OBS! Medlem i SLBK har förtur.

Anmälan och avgiften ska vara arrangören
tillhanda senast 3 veckor innan arrangemanget.

Anmälan är inte komplett förrän arrangören fått
besked från banken om att betalning har skett.

Betalning sker till PG 450 42 15-7

Kostnad: 600 kr per hund
 
Anmälan ska innehålla:

* MH datum
* Hundens stamtavlenamn
* Hundens registreringsnummer
* Hundens födelsedatum
* Chipnummer
* Kön
* Ras
* Ägare
* Adress
* Telefonnummer och E-post adress
* Ange vilken/vilka klubbar du är medlem i                   
 
   

 


SLBK’s målsättning är att:
• Så många Leonberger som möjligt MH-beskrivs.
• Uppfödarna tar hänsyn till MH-beskrivningarna i sitt avelsarbete.
• I egen regi anordna minst 5 MH/BPH-tillfällen per år.


Arbetsuppgifter
Mentalprovskommittén skall svara för att:
• Sammanställa MH-beskrivningarna.
• Presentera sammanställda MH/BPH-beskrivningar för medlemmarna.
• Hålla sig ajour med gällande regelverk.
• Jobba med vidareutbildning av funktionärer och testledare för att behålla kompetens inom klubben.
• Vara aktivitetsombud och övriga intresserade behjälplig vid anordnande av MH/BPH-beskrivningar.
• Innan verksamhetsårets slut lämna budgetförslag för nästkommande verksamhetsår till styrelsen.
• I god tid före årsmötet lämna in verksamhetsberättelse samt verksamhetsplan.

 

 

Meny pil

MH
BPH

tom tom tom
  Svenska Leonbergerklubben
Kontakta SLBK »

Medlemsbutik »
Bli medlem »

För uppfödare Avel
Avel »
Valphänvisning »
Hanhundslistan »
För besökare
Hitta valp »
Leonberger info »
Lokalombud »