Välkommen till Svenska leonbergerklubben

 START  KLUBBINFO  UPPFöDNING  MEDLEM  LEONBERGER  HÄLSA  MENTALITET  UTSTÄLLNING  WORKING LEOS  LäNKAR  

Välkomna till SNK södras Vattenprov

Plats: Hjelmsjön Örkelljunga.

Lördag 18 augusti 2018
Domare och tävlingsledare: Kristina Schölin, Stina Rodenstam
Söndag 19 augusti 2018.
Domare och tävlingsledare: Monika Åkesson, Bodil Arvidsson/ Marie Billqvist

Officiellt vattenprov alla klasser och möjlighet till SoR.

Gå in på Newfoundlands hemsida. https://snkinfo.wordpress.com/ och sedan till online anmälan. Södra 2018

Vid frågor kontakta
Bodil Arvidsson
Tel: 0451-53147, mobil 070-543 57 95
E-post: bodil_arvidsson@bredband.net


Priser SoR: 150:- Vattenprov 260:-
Anmälningsavgiften insättes på SNK Södra Pg: 42 36 83-2
Alla hundar som tävlar måste vara ID-märkta.
För deltagande i VP är medlemskap i SNK, SLBK eller SvLK obligatoriskt.


Sista Anmälnings- och betalningsdagen fredagen 10 augusti 2018.

Varmt välkommen!!
SNK Södra

Meny pil

tom tom tom
  Svenska Leonbergerklubben
Kontakta SLBK »

Medlemsbutik »
Bli medlem »

För uppfödare Avel
Avel »
Valphänvisning »
Hanhundslistan »
För besökare
Hitta valp »
Leonberger info »
Lokalombud »