Välkommen till Svenska leonbergerklubben

   START  KLUBBINFO  UPPFöDNING  MEDLEM  LEONBERGER  HÄLSA  MENTALITET  UTST�LLNING  WORKING LEOS  LäNKAR  

 HÄLSA - Allmänna råd & tips

Kräkning och diarré hos hund och katt

Akut kräkning och diarré är ett vanligt problem hos hundar och katter. Till Universitetsdjursjukhuset kommer det dagligen patienter för vård på grund av kräkning och eller diarré. Orsakerna till att en hund eller katt drabbas av akuta magtarmproblem kan vara många och variera från ofarlig magsjuka till livshotande tillstånd.

I många fall uppstår akuta magtarm problem efter att hunden eller katten har ätit något som orsakar en magsjuka. Ofta börjar det med ett par kräkningar och övergår sedan snabbt i diarré under något dygn. Kontrollera att hunden/katten under den här tiden är:
 • opåverkad i sitt allmäntillstånd
 • kan dricka och får behålla vatten
 • inte har något blod i kräkningar/avföring
Om så är fallet rör det sig oftast om en okomplicerad magsjuka och man kan då avvakta och prova att behandla det hemma med dietåtgärder (se nedan).
Om hunden/katten under den här tiden visar tecken på att:
 • vara påverkad i allmäntillståndet
 • kräkas blod eller kräkas upp allt vatten den får i sig
 • ha kräkningar som luktar avföring/ser ut som avföring
 • ha feber
 • ha ont i buken
 • ha kraftiga ihållande kräkningar utan diarré
 • inte förbättras inom 1-2 dygn
måste ni genast kontakta oss per telefon för rådgivning (018-67 26 80).
En del djur äter olämpliga föremål (t ex leksaker, märgben) som fastnar i tarmen och måste opereras akut för att inte riskera att hamna i ett livshotande tillstånd, har du misstanke om att ditt djur ätit något som kan ha fastnat i tarmen bör du snarast kontakta oss!
Om din hund/katt har drabbats av en okomplicerad ”magsjuka” och dietåtgärder är lämpliga kan du till exempel göra så här:
 • Låt djuret vara utan mat i 18-24 timmar. Det ska dock alltid finnas tillgång till färskt vatten!
 • Ge därefter ris (gärna kokat i dubbla mängden vatten) i små mängder fördelat på 6-8 portioner under det första dygnet. (Alternativt pressad kokt potatis.)
 • Om det går bra kan man öka mängden ris per portion och även tillsätta snäll mat som t ex kokt vit fisk till riset kommande dagar, minska efter hand antalet givor per dag men fortsätt ge samma mängd mat.
 • Om det går bra fortsätter man sedan med ris & fisk portionerna 3-4 gånger per dag samtidigt som man börjar byta ut en ökande andel av riset & fisken mot hundens/kattens vanliga foder under en övergångsperiod av 1-2 dagar. Därefter kan man återgå till vanlig utfodring igen.
 • Totalt brukar dietåtgärderna pågå i 4-6 dagar efter den initiala svältperioden.
Skulle symptomen inte ge med sig trots dietåtgärderna eller om tillståndet försämras bör ni kontakta oss för rådgivning.
Man kan även använda något av de medicinska foder för magtarmproblem som vi säljer i vår foderbutik istället för att ge ris och fisk. Genom att ge ett sådant foder säkerhetsställer man att hunden/katten får i sig en korrekt balans av mineraler och näringsämnen under dieten. En del djur tycker också bättre om helfoder än ris och fisk.
Det finns även flera olika sorters probiotika preparat (medel som ska främja och/eller återställa tarmflorans naturliga balans vid magtarmproblem) som kan användas vid magtarmstörningar och dessa kan ni också köpa i vår foderbutik eller på apotek med sortiment för djur. Exempel på sådana preparat är t ex Canikur Pro, Pro-Kolin & Fortiflora. Dessa preparat kan man börja ge redan under den initiala svältperioden
 
Källa: SLU www.slu.se

 
Förgiftningar
 

Alger

Djur som dricker vatten ur sjöar och vattendrag som innehåller höga halter av algtoxiner från blågröna alger (cyanobakterier) riskerar att bli sjuka. Den vattenmängd som krävs för svår påverkan varierar kraftigt beroende på vilka blågröna alger som blommar och hur mycket toxin som producerats för tillfället.
Hundar som badar ofta och länge och som dessutom gärna dricker av vattnet löper särskilt stor risk.
Symptom: Kräkningar, fradga, diarré, ostadig gång, klåda och irriterade ögon kan komma inom några timmar till ett halvt dygn. I allvarliga fall kan förlamningar, kramper, lågt blodtryck, lever- och njurskador, lungpåverkan och blödningar från mage och tarm tillstöta. Förlamningar och kramper kommer ofta snabbt, medan de övriga symtomen kan dröja något dygn. Dödsfall bland djur förekommer.
Åtgärd:
- Skölj päls och ögon noga med rent vatten. Håll hunden varm så att den inte blir nedkyld.
- Kontakta djursjukhuset om symptom uppstår.
- Kräk hunden om den fått i sig vatten (gör hos veterinär med kräkframkallande injektion)

Länsstyrelsens Informationscentral Östersjön kan tillfrågas när det gäller algernas aktuella utbredning i Stockholmstrakten och Östersjön; telefon 08-785 51 18 måndag-fredag 8.30-16.30 (ej 11-12) eller läs mer på deras webbplats.
På webbsidan Badplatsen hittar du den senaste informationen om badvattnet vid de badplatser som finns i din kommun. Dit kommer du bland annat via Smittskyddsinstitutets hemsida genom att skriva in badplatsen i sökrutan. Du kan också kontakta miljö- och hälsoskyddskontoret i din kommun.
Läs mer på andra webbplatser
-
Länsstyrelsens Informationscentral Östersjön
- Smittskyddsinstitutet


Chokladförgiftning

Choklad innehåller kakao som bland annat innehåller teobromin, ett ämne som hundar och katter inte tål.
Symptom: Kommer som regel efter 4-24 timmar. Kräkningar, buksmärtor, törst, inkontinens, skakighet, rastlöshet, riklig saliverig och hjärtklappning är vanligt. Vid större mängder kan allvarligare symptom eller dödsfall inträffa.

Farlig mängd: Att räkna ut hur mycket teobromin som ingår i olika chokladkakor och praliner är svårt. Både mängden kakao i chokladen och halten teobromin i råvaran, kakaobönan varierar. Det är dessutom så att olika patienter har olika känslighet för teobromin.
Uppskattningsvis brukar man säga att mer än 20 mg teobromin per kilo kroppsvikt kan orsaka förgiftning hos hund.
Mörk choklad innehåller ca 5-15 mg teobromin per gram choklad.
Ljus choklad innehåller ca 2 mg teobromin per gram choklad.
Vit choklad innehåller ingen eller mycket lite teobromin.

Exempel för en hund som väger 10 kg:
En hund kan äta 12 - 40 g mörk choklad utan att få så allvarliga symtom att veterinär eller djursjukhus behöver uppsökas. OBS! Ju mörkare choklad desto mer kakao (och teobromin) och därmed större förgiftningsrisk. Har hunden i stället ätit ljus choklad kan den klara upp till ca 100 g. Praliner, chokladbitar med fyllning, innehåller mindre choklad. Hunden kan då kanske klara att äta ungefär dubbelt så stor mängd utan att allvarliga symtom uppkommer.

Behandling: Om du misstänker att din hund ätit en farlig mängd choklad eller har symptom,
kontakta djursjukhuset genast! Man kan genom att ge hunden kräkningsframkallande injektioner få den att kräkas upp chokladen om det sker inom 1-2 timmar. På så sätt kan man undvika att djuret utvecklar några förgiftningssymptom.


Råttgift

I Sverige är produkter innehållande warfarin, kumatetralyl och så kallade "superwarfariner", till exempel bromadiolon och difenakum, godkända för utrotning av råttor och möss.
Råttgift i form av utlagt bete eller att äta giftet direkt ur förpackningen utgör en risk för husdjur. Att äta upp råttor och möss som själva ätit råttgift kan också innebära ett problem.
Råttgift hämmar blodets koagulation (förmåga att levra sig) vilket kan leda till blödningar. Det finns olika typer av råttgift och därför är det viktigt att veta vilket råttgift ditt djur har ätit av, ta gärna med eventuell information om giftet om du hittar den på plats.

Symptom: Blödningar orsakade av förtäring av råttgift uppkommer som regel efter 1-3 dagar. Symtomen beror på var blödningen är lokaliserad och hur stor den är. Det kan bli allt ifrån blåmärken till näsblödningar eller blödningar i munhåla och svalg. Blod i avföring och urin eller massiva blödningar i inre organ kan också förekomma. En blödning i en led kan förorsaka hälta och smärta. Tillståndet kan bli livshotande.

Behandling: Vid konstaterad råttgiftsförgiftning går behandlingen ut på att förhindra, upptäcka och stoppa blödning. Om man misstänker att djuret precis ätit råttgift är det akuta förfarandet att framkalla kräkning och ge kol det som kan vidtas omedelbart på djursjukhuset. Motgiftet vitamin K är receptbelagt och förskrivs då vid behov av veterinär. Eftersom behandlingen och prognosen beror på vilket slags råttgift som djuret ätit av är det viktigt att försöka ta reda på vilket slags råttgift det rör sig om - ta gärna med förpackningen om det är möjligt!
Om du misstänker att ditt djur har ätit råttgift kontakta omedelbart djursjukhuset, ju fortare hunden eller katten får behandling desto bättre är prognosen!

Glykolförgiftning

Glykol används t.ex. som antifrysmedel i kylarvätskor för bilar samt i värmeväxlingssystem, det är inte helt ovanligt att hundar och katter får i sig glykol när de slickar på ett läckande element eller från en läckande bil. Det är glykolens söta smak som gör den så attraktiv för hunden, katter kan även slicka i sig glykol när de trampat i det av misstag och försöker tvätta sig rena.
Förvara inte glykolflaskor i det utrymme där ditt djur färdas! Glykol är livsfarligt att förtära och kan ge allvarliga njurskador som leder till döden.

Symptom: De första tecknen på förgiftning är ökad törst och urinering samt vinglighet. Njurfunktionen försämras och njurarna kan även helt sluta att fungera. Det kan vara svårt att veta om ditt djur har fått i sig glykol eftersom symptomen liknar vilken njurskada som helst. Diagnos kan ställas med hjälp av blod- och urinprover.
Kontakta alltid djursjukhuset omedelbart om du misstänker att ditt djur fått i sig glykol oavsett hur liten mängd det är! Om behandling sätts in snabbt (inom timmar från intaget) kan njursvikt förhindras.

Xylitol

Xylitol ingår ofta i sockerfria tuggummin och godis samt sugtabletter. Vissa läkemedel som fluortuggummin och fluorsköljlösningar, samt tandkrämer kan också innehålla xylitol.
Hundar är mycket känsliga för xylitol. De får till skillnad från människor en ökad insulinfrisättning av ämnet, vilket kan leda till allvarlig sänkning av blodsockret. Vissa hundar har också fått leverpåverkan.

Symptom: Symptomen är dosberoende och kommer vanligen inom en timme (men det kan dröja längre) och beror på sänkt blodsockernivå. Patienten kan kräkas, skaka, och bli allmänpåverkad och i allvarliga fall förekommer även kramper och medvetslöshet. Dödsfall är ovanligt men har inträffat.
Mindre än 0,5 g xylitol per kg kroppsvikt ger vanligen ingen förgiftning. I sockerfritt godis kan halten xylitol vara betydligt högre och då kan redan 2-4 tuggummin eller sugtabletter innebära förgiftningsrisk!
Ge hunden vanlig föda (kolhydratrik) för att förebygga blodsockerfall.
Om hunden får symtom eller fått i sig en större mängd xylitol, kontakta genast djursjukhuset!

Mer information om förgiftningar finns på www.giftinformation.se

Källa: www.slu.se

 


Akuta skador - Första hjälpen

 

Trafikskada

Omedelbart efter en trafikskada är det viktigt att hålla djuret varmt med en jacka eller en filt. Bär försiktigt in hunden eller katten i bilen, det är inte alltid som ett påkört djur visar att det har skadats efter det har blivit påkört. Om en blödning uppstått håll tryck mot såret för att förhindra ytterligare blodförlust.
Åk direkt till djursjukhuset och ring oss på vägen så att vi kan förbereda mottagandet på mest effektiva sätt.

Bitskada

Bitsår är mycket vanligt förekommande hos hundar och katter. Små sår kan tvättas med tvål och vatten hemma medan större sår ofta behöver undersökas av veterinär för att sys eller dräneras.
Ganska ofta syns det endast ett litet sår utanpå huden medan det är en mycket större sårhåla inuti, dessa sår behöver spolas och dräneras av veterinär. Ibland läker såren i huden ihop på ett par dagar men efter ytterligare några dagar så bildas det en svullnad (böld) i området som också kan spricka. Sådana svullnader skall undersökas av veterinär för bedömning om dränering bör ske.
Ett allmänpåverkat djur bör alltid uppsöka djursjukhuset!
Källa: SLU
Läs mer: http://www.doggyrapport.se/doggyrapport/08/rapport0108.pdfKlokapselavlossning
Kloproblem kan ha flera orsaker. Oftast handlar det om ett trauma, särskilt om det är någon enstaka klo som är drabbad. Är fler klor drabbade kan orsakerna vara andra, t e x infektion eller sjukdom.
 

 
Tandsten
 
Tandsten på hundar är mycket vanligt. Det enklaste sättet att förebygga problem på är att ge hunden ben att gnaga på och att borsta tänderna på hunden regelbundet. Om hunden börjar lukta illa i munnen bör du uppsöka en veterinär för att göra en ordentlig skrapning.
 
 
 

AgriasDjurguide
http://www.agria.se/agria/artikel/agrias-djurguide-appen-som-hjalper-dig-hjalpa-djur

 

Meny pil

tom tom tom
  Svenska Leonbergerklubben
Kontakta SLBK »

Medlemsbutik »
Bli medlem »

För uppfödare Avel
Avel »
Valphänvisning »
Hanhundslistan »
För besökare
Hitta valp »
Leonberger info »
Lokalombud »