Välkommen till Svenska leonbergerklubben

   START  KLUBBINFO  UPPFöDNING  MEDLEM  LEONBERGER  HÄLSA  MENTALITET  UTST�LLNING  WORKING LEOS  LäNKAR  

GODA NYHETER:
Ny viktig information för leonbergers hälsa!

I dagarna har vi fått goda nyheter från Emma Ivansson, ansvarig för hälsoforskningen på SLU (leonbergerforskningen mot cancer)

Tillsammans med forskarna i Sverige och USA så har även ett samarbete med Cord Cord Drögemüller i Schweiz startas. Cord Drögemüller har ett enormt material med leonbergerprover från LPN forskningen och dessa kommer därför kunna användas i deras forskning för leonbergers hälsa. En hälsoenkät kommer därför att skickas ut via email till alla som tidigare lämnat ett blodprov till LPN-labbet i Schweiz. Enkäten har tagits fram av två skäl:
Dels för att LPN-forskarna behöver uppdatera sin information för LPN-forskningen, men också för att proverna ska kunna användas för att studera också andra sjukdomar exempelvis cancer som forskarna i Sverige jobbar med. Det är en massa prover som de redan samlat in, så om många svarar på enkäten så hjälper det alla forskningsprojekten att komma framåt.

Informationen som samlas in via denna enkät främjar forskningen som sker i Sverige för cancer men den främjar också LPN-forskningen i Schweiz och hälsoforskningen för leonbergers i allmänhet.
Det är därför av stor vikt att alla som får enkäten svarar på den.

Emma Ivansson på SLU arbetar tillsammans med Schweiz och tillsammans med Broad Institute i USA och tillsammans med Mike Starkey på Animal Health Trust i Storbritannien med det gemensamma målet att förstå med om de sjukdomar som drabbar leonbergern.

Det betyder jättemycket för forskningen om de som tidigare skickat blodprov till Schweiz nu kan avsätta fem minuter till att besvara några frågor. Stort tack!!


 
/Märta Brandts
Avel & Hälsa
Meny pil

tom tom tom
  Svenska Leonbergerklubben
Kontakta SLBK »

Medlemsbutik »
Bli medlem »

För uppfödare Avel
Avel »
Valphänvisning »
Hanhundslistan »
För besökare
Hitta valp »
Leonberger info »
Lokalombud »