Välkommen till Svenska leonbergerklubben

   START  KLUBBINFO  UPPFöDNING  MEDLEM  LEONBERGER  HÄLSA  MENTALITET  UTST�LLNING  WORKING LEOS  LäNKAR  

HÄLSA

Nu startar jakten på den elakartade tumören
 
 
En av de absolut vanligaste sjukdomarna på stora hundraser är cancer. Skelettcancer, kanske den största skräcken av alla cancerformer och andra typer stöter nu på patrull när forskarna tar ett kliv in och tar vår ras under sina vingars beskydd. Vi frågade Medicine Doktor tillika forskare vid Hundgruppen på Uppsala Universitet och vår projektledare Emma Ivansson hur allt går till.
Av: Susanne Ytterskog
 
 
Varför är det viktigt med forskning på hundar och just cancer?
Cancer är vanligt inte bara hos människor utan även hos hundar. Om en viss hundras har många fall av en viss cancertyp så tyder det på att det finns en ökad känslighet för den cancertypen i rasen. Detta kan bero på att rasen bär på anlag som ökar cancerrisken. Om man kan identifiera dessa anlag så ökar kunskapen om sjukdomen vilket är till nytta för både hundar och människor.
 
På vilket sätt har rasen nytta av det i framtiden?
Om vi kan hitta några av de anlag som gör att hundar utvecklar skelettcancer, särskilt om det finns något anlag som ökar risken för skelettcancer vid ung ålder, så skulle detta kunna användas som en parameter i avelsarbetet.
 
Forskningen tar lång tid, hur lång tid brukar insamling av prover ta och när kan själva forskningen generellt sätta igång?
För att kunna göra en genetisk studie och leta efter riskanlag behöver vi samla in blodprover från hundar med cancer och friska äldre hundar. Hur lång tid detta tar beror på hur många individer rasen består av, hur många som drabbas av cancer varje år samt intresset hos ägare och uppfödare för att medverka i studien. Sådana här insamlingar brukar pågå i åratal och ju fler prover som kommer in desto mer användbart blir materialet.
 
Vi studerar sedan en cancerform i taget. Den första studien som planeras för leonberger är osteosarkom /skelettcancer men vi tar emot prover från hundar med alla typer av tumörer.
 
Vi siktar på att samla in ett hundratal prover från hundar med skelettcancer och minst lika många äldre friska hundar. Vi räknar med att detta tar ett eller flera år. Vi har redan samlat in prover från amerikanska leonbergers med skelettcancer så vi kan påbörja den genetiska studien innan vi fått in svenska prover i större antal. Själva den genetiska studien tar också lång tid men många små steg framåt ökar kunskapen.
 
Berätta lite om just Osteosarkom/Skelettcancer
Osteosarkom är hundens vanligaste elakartade tumörsjukdom i skelettet och drabbar alla raser men framförallt de storvuxna raserna. Det är en komplex och dödlig sjukdom där de bakomliggande orsakerna är okända. Tumören brukar utvecklas någonstans i skelettet och sprids sedan ofta till lungorna. Om tumören sitter i ett ben kan symptomen vara svullnad och hälta. Genom behandling (operation och cellgifter) kan man förlänga livet men än så länge kan vi inte bota osteosarkom hos hund.
 
Vad menas med en frisk kontrollhund?
När man letar efter anlag för en specifik sjukdom så jämför man arvsmassan hos hundar som har just den sjukdomen med hundar som man säkert vet inte har den sjukdomen, dessa kallas då friska kontroller. För att en hund ska kunna användas som kontroll för att studera en valpsjukdom så räcker det med att hunden passerat valpstadiet utan att bli sjuk.
 
För skelettcancer, vilket drabbar hundar av alla åldrar, är det svårare. Då vill vi att de hundar som används som kontroller ska vara så gamla som möjligt. Detta för att öka chansen att det verkligen är en cancerfri hund och inte en hund som senare i livet kommer att utveckla cancer. Åldern för vad som räknas som en frisk kontroll varierar alltså mellan sjukdomar och för skelettcancer så varierar det även mellan raser. För leonberger så gäller i nuläget att vi välkomnar prover från friska hundar sex år och äldre. När vi vet mer om åldern för de hundar som får skelettcancer så är det lättare att bedöma vilken ålder som är rimlig för friska kontroller.
 
Om du lämnar ett prov från din hund nu så kommer vi att kontakta dig om några år för att höra om hunden fortfarande är frisk. Skulle det vara så att en frisk hund som lämnat ett blodprov senare utvecklar cancer så är det viktigt för oss att få veta! Provet är fortfarande mycket värdefullt för forskningen, men bara om vi har rätt klassificering på det. Själva arvsmassan som vi får ut av blodprovet ändrar sig inte, vi behöver alltså inte ta ett nytt prov.
 
Hur går jag tillväga om jag vill hjälpa till och lämna blodprov från en frisk hund?
Om du har en frisk hund sex år eller äldre, så kan du be din veterinär att ta ett blodprov i samband med att du besöker veterinären i annat ärende. I vår blodprovsinstruktion beskrivs hur provet ska tas, var det ska skickas (ange projekt: osteosarkom kontaktperson: Emma Ivansson) samt hur veterinären kan fakturera oss för provtagningskostnad. Vi ber också att du fyller i vårt medgivaravtal samt en hälsoblankett för hunden.
 
Vi försöker också finnas tillgängliga vid vissa klubbarrangemang för att ta blodprov på plats. Detta är helt kostnadsfritt och vi har alla dokument med oss, det enda du behöver ta med är stamtavlan/registreringsbeviset.
 
Vad gör jag om min hund får diagnosen Osteosarkom/Skelettcancer och jag vill lämna ett blodprov?
Det är ett tungt besked att få denna diagnos på sin hund. Om du vill medverka i studien med ett blodprov så be veterinären om hjälp med detta. Om inget blodprov tagits tidigare så kan man ta det i samband med att kanylen sätts den dagen hunden får somna in. Kontakta oss om du har några frågor!
 
Förutom själva blodprovet behöver vi ett ifyllt medgivaravtal och information om din hunds sjukdom. Om du tillåter, så kontaktar vi veterinären för att få den informationen, eller så kan du skicka oss en kopia av veterinärjournalen. Kan du tänka dig att även donera tumörvävnad (i samband med operation eller avlivning) så kontakta oss.
 
Min hund har en annan sorts cancer/tumör, vill ni ha prov från den också?
Ja det vill vi gärna. Från hundar i alla åldrar. Även om skelettcancer är vår första prioritet just nu så samlar vi in blodprover från leonberger med andra tumördiagnoser också, på samma sätt. Observera att det är viktigt att tala om vilken diagnos det gäller och att vi får så mycket klinisk information som möjligt.
 
Är det helt gratis?
Om du ber om ett blodprov i samband med veterinärbesök som du ändå skulle ha gjort så ersätter vi veterinären för eventuella merkostnader i samband med provtagningen. Det kostar ingenting extra för dig. Om du bokar ett veterinärbesök enbart för detta så kan vi tyvärr inte stå för poliklinikavgiften.
 
Vilka blanketter måste jag ha med mig till veterinären? Vid provtagning på utställningar?
Veterinären behöver instruktionen för blodprovtagning. Du och veterinären fyller också i blanketten medgivaravtal med information om hunden. Detta dokument är mycket viktigt för det är där du ger din tillåtelse till att provet lagras i hundbiobanken samt används för forskning. Om du lämnar prov i samband med utställning eller annat arrangemang där vi finns närvarande för att ta emot prover så har vi alla blanketter tillgängliga på plats. Ta med hundens stamtavla/registreringsbevis.
 
Hur och var samlas informationen? Är informationen konfidentiell?
Information om hunden och kontaktuppgifter till hundägare samlas i hundbiobanken som finns vid Uppsala Universitet och SLU. Informationen hanteras av forskare, i forskningssyfte. Ingen information om enskilda hundar kommer att föras tillbaka till Svenska Leonbergerklubben men vi kommer att informera klubben om hur många hundar som rekryterats till studien. För hundar med cancerdiagnos kommer vi att sammanställa information om antal, vilka diagnoser som förekommer samt ålder.
 
 
Kommer de blodprover som samlas in även kunna användas till annan forskning?
Absolut! De prover från äldre friska hundar som nu samlas in för att studera skelettcancer kan bli användbara även för forskning på andra sjukdomar som förekommer i rasen. I nuläget pågår flera studier som skulle kunna vara relevanta för leonberger såsom andra tumörsjukdomar, hjärtsjukdom och livmoderinflammation. I framtiden kanske dessa studier utökas till att innefatta leonbergern och då är det fantastiskt om det redan finns prover i biobanken. I medgivaravtalet tillåter man “forskning” utan att specificera en viss sjukdom just för att ett enskilt prov ska kunna ingå i flera studier.
 
Därför vill vi understryka att om en frisk hund som lämnat ett blodprov senare utvecklar någon allvarlig sjukdom så är det viktigt för oss att få veta! Provet är fortfarande mycket värdefullt för forskningen, men bara om vi har rätt klassificering på det.
Meny pil

tom tom tom
  Svenska Leonbergerklubben
Kontakta SLBK »

Medlemsbutik »
Bli medlem »

För uppfödare Avel
Avel »
Valphänvisning »
Hanhundslistan »
För besökare
Hitta valp »
Leonberger info »
Lokalombud »