Välkommen till Svenska leonbergerklubben

   START  KLUBBINFO  UPPFöDNING  MEDLEM  LEONBERGER  HÄLSA  MENTALITET  UTST�LLNING  WORKING LEOS  LäNKAR  

WORKING LEOS - Historien

Historien bakom id hund 

Julen 2013 försvann 2 leonberger och har i skrivandets stund inte återfunnits.  Sökandet efter Lotus och Mingla har engagerat en stor del av leonbergerfolket i hela världen. Under tiden önskades tillgång till id hund vilket var nästintill omöjligt då det endast fanns ett fåtal att tillgå och då längre upp i landet.  Engagemanget bland företagare väcktes och sponsorer gick in för att betala utbildning av id hundar.  Målet är minst 1 i varje län. En stor del av de utbildade blev av naturliga skäl leonberger då dessa ägare visat stor vilja att vara behjälpliga.  Idag är vi många och rasen har än en gång imponerat genom sin följsamhet, samarbetsvillighet och förmågan att ta sig fram i alla terränger. Dessa hundar har genom doftdiskriminering lyckats söka reda på allt från kaniner till människor. 

 

Meny pil

tom tom tom
  Svenska Leonbergerklubben
Kontakta SLBK »

Medlemsbutik »
Bli medlem »

För uppfödare Avel
Avel »
Valphänvisning »
Hanhundslistan »
För besökare
Hitta valp »
Leonberger info »
Lokalombud »