Välkommen till Svenska leonbergerklubben

 START  ARSMOTE 2018  KLUBBINFO  UPPFöDNING  MEDLEM  LEONBERGER  HÄLSA  MENTALITET  UTSTÄLLNING  WORKING LEOS  L�NKAR  

  KONTAKT

SLBK STYRELSE 2017
Kontakta hela styrelsen >>> HÄR                                                     

Ordförande:
Pamela Abrahamsson
Hoberg Sölvatorpet
447 91 Vårgårda
Tel: 076-942 02 51
pam.slbk@live.se

Sekreterare:
Kristina Truedsson
Lockarps Kyrkoväg 44
238 41 Oxie
Tel: 070-824 67 42
sekreterare.slbk@gmail.com

Vice Ordförande:
Jan-Åke Oscarsson
Musikvägen 1
28437 Perstorp 
Tel: 073-352 90 00
oscarsson57@hotmail.com

Utställning

Ledamot:
Maria Gustafsson
Hebron 210
740 45 Tärnsjö
Tel: 070-775 66 92
maria.slbk@gmail.com

Hemsidan, Medlem, valphänvisning, Utställning

Kassör:
se Ekonomi 2017, längre ner på sidan

Ledamot:
Michael Fredriksson
Nygatan 65c
803 10 Gävle
Tel: 076 - 865 40 05
micke@prosberum.se

Working Leos

Ledamot:
Maria Andersson
Gunnarsjö Flahult 2
519 93 Kungsäter
Tel: 070-787 54 70

maria.slbk@hotmail.com

Avel

Ledamot:
Linda Svahn
Norra Strömbäck 40
905 94 Umeå
Tel: 070-258 14 26
hellcats45@gmail.com

1 Suppleant:
Lina Öberg
Kroksjö 50
90594 Umeå
Tel: 070-4293670
svahn9@hotmail.com

2 Suppleant:
Åsa Hemberg
Anna Maria Roosv 90
146 54 Tullinge
Tel: 073-4434212
asah.slbk@outlook.com

3 Suppleant:
Stellan Röjens
Säbydalsvägen 7
573 93 Tranås
Tel: 0140-620 05, 070-654 70 25
stellan.rojens@telia.com

4 Suppleant:
 

SLBK EKONOMI 2017

Adjungerad Kassör :
Ingela Westphal
Torp Ekängen
518 90 Sandared
070-532 12 42
ingela.westphal@outlook.com
 

Revisor:
Cecilia Rosenqvist
Tel: 08-570 220 02

cilla.rosenqvist@tele2.se 

Revisor:
Eva-Charlott Ekesäter
Tel: 070-756 5000

eva.charlott.ekesater@gmail.com
1 revisor suppleant:
Margareta Skarnehall
skarnehall@telia.com
2 revisor suppleant:
VAKANT
SLBK VALBEREDNING 2017

Sammankallande:
Marie Billqvist
marie@billqvist.se

Ledamot:
Susanne Oscarsson
Tel: 073-394 03 17 susanne_oscarsson2@hotmail.com

Ledamot:
Annette Berntsson
Tel 076-367 57 43
annette6801@hotmail.com

 
SLBK AVEL & HÄLSA 2017

Sammankallande avel & hälsa:
Maria Andersson
Tel: 070-787 54 70
maria.slbk@hotmail.com


 

Ledamot avel:
Maria Gustafsson
Tel: 070-775 66 92
maria.slbk@gmail.com
Ledamot hälsa:
Nicklas Lundh
Tel: 073-263 25 58
zirozzy@tildemedia.com
Ledamot avel:
Zophie Larsson
Tel:
073-084 30 38
sittrica@hotmail.com
Ledamot hälsa:
Jane Wall
Tel: 070-105 45 35
jane.c.wall@gmail.com
Ledamot avel:
Angelica Klavbäck
Tel: 073-542 45 93
leodals@hotmail.se  
Klok Gumma:
​Lotta Petré
Tel: 073-324 36 62
mathoakas@hotmail.com 
Klok Gumma:
​Ann-Marie Krigh
Tel: 070-578 49 07
​ann-marie.krigh@helsingenet.com

 
 

SLBK ÖVRIGA UPPDRAG 2017

UTSTÄLLNING

Sammankallande:
Jan-Åke Oscarsson
Tel: 073-352 90 00
oscarsson57@hotmail.com

Anmälningsmottagare:
Nicklas Lundh
Tel: 073-263 25 58

zirozzy@tildemedia.com                           

Ledamot:
Mikaela Persson Wallenius
Tel: 070-884 54 48

mikaela.slbk@gmail.com

Domar & ringsek.ansvarig

Ledamot:
Annelie Levin
Tel: 076-113 37 95

lejonshineskennel@yahoo.se

Ledamot:
Maria Gustafsson
Tel: 070-775 66 92

maria.slbk@gmail.com
Ledamot:
Gina E Persson
Tel: 073-844 52 58
Certifierad utställningsarrangör - CUA
Mikaela Persson Wallenius
Tel: 070-884 54 48

mikaela.slbk@gmail.com

Certifierad utställningsarrangör - CUA
Märta Brandts
Tel: 070-552 02 04

marta.brandts@hotmail.com

MENTALITET
Sammankallande:
 
Ledamot:    
Mikaela Persson Wallenius
Tel: 070-884 54 48
mikaela.slbk@gmail.com                 
Ledamot:
Annelie Forsner
Tel:
070-864 97 51
noffegarden@telia.com
Ledamot:
Linda Svahn
Tel: 070-258 14 26
hellcats45@gmail.com
Ledamot:
Petra Junehall
Tel: 070-764 72 02
petra@dragongarden.com
Ledamot:
Eva Karlsson
Tel: 070-578 01 42
eva.hastkroken@gmail.com
Ledamot:
Nicklas Lundh
Tel: 073-263 25 58
zirozzy@tildemedia.com   
 

TÄVLING/WORKING LEOS

Sammankallande Working Leos:
Mikael Fredriksson
Tel: 076 - 865 40 05
micke@prosberum.se

Guldlistor till respektive område

Nosework
Kontaktperson:

Jenny Färjegård
Tel: 070-735 81 89
jen79@live.se

Lydnad, rallylydnad
Kontaktperson:
Annelie Forsner
Tel:
070-864 97 51
noffegarden@telia.com

Viltspår
Kontaktperson:

Christina Utbult
Tel:
070-756 30 29
amanda01_304@hotmail.com

Vatten
Kontaktperson:
Anna Svensson
Tel: 070-828 38 98
annasv75@hotmail.com
ID Hund
Kontaktperson:

Pirrko Andersson
Tele: 076-416 06 22
pirre@hundia.se

Freestyle/Heelwork
Kontaktperson:
Maria-Helen Andersson
Tel: 072-729 12 23
polgara_6@hotmail.com

 

TIDNINGSREDAKTION

Redaktör:
Pamela Abrahamsson
lbnytt@live.se
Redaktion:
Redaktion:
Ingela Westphal
ingela.westphal@outlook.com
Ansvarig utgivare:
se ordförande
HEMSIDA

Uppdatering/huvudansvarig:
Maria Gustafsson
maria.slbk@gmail.com

Utställning & championat:
Mikaela Persson Wallenius
mikaela.slbk@gmail.com
Working Leos:
Mikael Fredriksson
micke@prosberum.se
Utställningskritiker:
Kristina Truedsson
kristina.slbk@live.se

MEDLEMSANSVARIG

Maria Gustafsson
Tel: 070-775 66 92
maria.slbk@gmail.com

 

AKTIVITETSOMBUD

Sammankallande:
Annelie Levin
Prästkvarn Kållsäter 3
54295 Mariestad
Tel: 076-113 37 95
lejonshineskennel@yahoo.se

Aktivitetsombud hittas via
huvudmenyn under MEDLEM
eller via den högra menyn

 

Meny pil

LB Nytt - Redaktör
Klubbens Historia
Stadgar & Arbetsordning
Kontakt
Presentation - Styrelsen
Styrelseprotokoll
Klubbtidning
Viktigt SKK

tom tom tom
  Svenska Leonbergerklubben
Kontakta SLBK »

Medlemsbutik »
Bli medlem »

För uppfödare Avel
Avel »
Valphänvisning »
Hanhundslistan »
För besökare
Hitta valp »
Leonberger info »
Lokalombud »