Välkommen till Svenska leonbergerklubben

 START  ARSMOTE 2018  KLUBBINFO  UPPFöDNING  MEDLEM  LEONBERGER  HÄLSA  MENTALITET  UTSTÄLLNING  WORKING LEOS  L�NKAR  

​- Lägg till din hanhund -

Din hanhund ska följa SLBK's RAS och/eller SKK's grundregler för att få använda dig av hanhundslistan.
Följande uppgifter mailas till maria.slbk@gmail.com

​Hanens namn, reg.nr, hälsostatus, antal tidigare avkommor. Vid hälsoresultat för LPN1, LPN2 & LEMP bifogas dokumentet på resultaten.
​Eventuella titlar, MH/BPH, bästa utställningsresultatet, hd/ed index.
​Det ska framgå om hanen följer RAS eller ej.

​Bifoga bild på hanen.

​Ägarens fullständiga kontaktuppgifter och gärna en adress till ev. hemsida.

Meny pil

Uppf�dare
Avelsråd
Lägg till din valpkull
L�gg till din hanhund
Avel-Uppfödning
Uppfödarträffar
Info Index, Hd/Ed
Hanhundslista
Avel-Protokoll
Avel - RAS
Avel - Hanhundsintyg
Avel - Statistik
Avel - Grönt ljus? (Green light)
Avel - HD/ED
Avel - Ögon
Info till valpköpare
Valphänvisning & valppaket

tom tom tom
  Svenska Leonbergerklubben
Kontakta SLBK »

Medlemsbutik »
Bli medlem »

För uppfödare Avel
Avel »
Valphänvisning »
Hanhundslistan »
För besökare
Hitta valp »
Leonberger info »
Lokalombud »