Välkommen till Svenska leonbergerklubben

   START  KLUBBINFO  UPPFöDNING  MEDLEM  LEONBERGER  HÄLSA  MENTALITET  UTST�LLNING  WORKING LEOS  LäNKAR  

 Lydnadslejon 2012>>>

Slutresultat Lydnadslejon 2013

  Ekipage Poäng Klass
 1,  Lejonvinden’s Åska of Teddybear – “Åska” & Marita Blomquist  26.375  Lk I
 2,  Antholmens Yasper – ”Yasper” & Birgitta Petersson  26.325  Lk I
 3,  Knockando’s Precious Piemonte – “Gisela” & Marre Stigell  24.95  Lk II
 4,  Fairytrolls Bonebeast Mrs Coco – “Coco” & Rolf Winnerholm  23.913  Lk II
 5,   Antholmens Yoy & Annika Bohlin
 8.6  Lk I
 6,   Radiant Star’s Affectionate Aimée – ”Selma” & Ann Samsioe  6.4  Lk I
 7,   Fablernas Nice Dog Forever Friend  5.75  Lk I
 8,       
 9,      
 10,      

Listan uträknad 15/1-2014

Regler för Lydnadslistan:
Varje ekipage tävlar med sina 3 bästa tävlingar under året. Resultatet på tävlingarna delas med koefficienten, tex en tävling på 100 poäng i klass 1 eller 2 delas på 20 (då maxpoäng är 200) och ger 5 poäng på listan. En tävling på 100p i klass 3 eller Elitklass delas på 32 (då maxpoäng är 320) och ger 3,125 poäng på listan.
Poäng räknas bara i samma klass till och med det år som titeln LP uppnås, därefter räknas bara poäng i nästa, högre, klass.
Rapportera dina resultat (eller maila om du har frågor gällande listan) till marre_s80@yahoo.se

Meny pil

tom tom tom
  Svenska Leonbergerklubben
Kontakta SLBK »

Medlemsbutik »
Bli medlem »

För uppfödare Avel
Avel »
Valphänvisning »
Hanhundslistan »
För besökare
Hitta valp »
Leonberger info »
Lokalombud »