Välkommen till Svenska leonbergerklubben

   START  KLUBBINFO  UPPF�DNING  MEDLEM  LEONBERGER  HÄLSA  MENTALITET  UTST�LLNING  WORKING LEOS  L�NKAR  

MENTALITET - MH spindeldiagram

Hämtad från SKK avelsdata: 2015-04-30

Diagrammen är ett så kallat spindeldiagram. Varje axel motsvarar ett MH moment. Momenten är omgrupperade för att så långt som möjligt höra samman i "reaktionsgrupper" som speglar grundläggande beteenden hos hunden.
Den gröna ring som syns i mitten är en baslinje som motsvarar rasmedelvärdet vid redovisning av enskilda hundar eller avkommegrupper. I diagram för hel ras motsvarar ringen istället MEDELVÄRDET FÖR BRUKSRASERNA.
Den punkt där den oregelbundna blå figur som är inritad skär respektive axel visar hundens, avkommegruppens eller rasens AVVIKELSE från rasmedelvärdet eller brukshundmedelvärdet.

Spindeldiagrammens axlar har längderna 1, 2 eller 3.
1=Ras     2=Grupper av flera hundar     3=enskild hund

Värden efter"/" för varje moment anger jämförelsemedelvärden, dvs ras eller brukmedelvärdet för det aktuella diagrammet.
Provålder avser hundens ålder i dagar vid MH beskrivningens genomförande.

Meny pil

MH
BPH

tom tom tom
  Svenska Leonbergerklubben
Kontakta SLBK »

Medlemsbutik »
Bli medlem »

För uppfödare Avel
Avel »
Valphänvisning »
Hanhundslistan »
För besökare
Hitta valp »
Leonberger info »
Lokalombud »