Välkommen till Svenska leonbergerklubben

   START  KLUBBINFO  UPPFöDNING  MEDLEM  LEONBERGER  HÄLSA  MENTALITET  UTST�LLNING  WORKING LEOS  LäNKAR  
Kennelnamn:
Epost:
Hemsida:
Namn:
Adress:
Postadress:
Tel:
Mobil:

Valparna ber�knas f�das vecka:
  Inavelsgrad f�r kombinationen: %
eller valparna �r f�dda datum: åååå-mm-dd F�ljer kombinationen SLBKs avelsstrategier? ja     nej
Antal valpar: hanar tikar Om nej, kommentera g�rna varf�r Du valt att g�ra kombinationen trots att den inte f�ljer avelstrategierna:
Leverans vecka: *v.       �r: *

Hanens uppgifter

Ev. titel:
Namn: *
Reg nr: *
F�dd:
 
Hd-status:
Ad-status:
LPN1:
LPN2:


�gon:
   annan anm�rkning:
Vid anm�rkning, �r det enligt veterin�rens
bed�mning sannolikt �rftligt?
ja     nej
kan f.n. ej bed�mas       ingen anm�rkning

Observera att vid anm�rkning SKALL kopia p� �gonlysningsprotokollet skickas in till avelskommitt�n
 
Senaste �gonlysningsdatum: åååå-mm-dd
�gonveterin�r:

Har gjort MH-beskrivning (alt karakt�rsprov): Ja   Nej
Har gjort BPH : Ja   Nej

Om ja på någon av ovanstående, fyll i nedan:
MH-beskrivning:
Avsteg fr�n avreaktion �garen avst�r skott
Beskrivaren avbryter �garen avbryter
K�nd mental status Oacceptabelt beteende


�r hanen utst�llningschampion: Ja    Nej
Om han Ej �r utst�llningschampion, fyll i vilken/vilka utst�llningsmeriter han har nedan:

Utst�llningsmerit 1
Plats:
Arrang�r:
Datum: åååå-mm-dd
Pris: (tex. 1 �kl)
Utst�llningsmerit 2
Plats:
Arrang�r:
Datum:
Pris:
   
Finns fler avkommor?
Tikens uppgifter

Ev. titel:
Namn: *
Reg nr: *
F�dd:
 
Hd-status:
Ad-status:
LPN1:
LPN2:


�gon:
   annan anm�rkning:
Vid anm�rkning, �r det enligt veterin�rens
bed�mning sannolikt �rftligt?
ja     nej
kan f.n. ej bed�mas       ingen anm�rkning

Observera att vid anm�rkning SKALL kopia p� �gonlysningsprotokollet skickas in till avelskommitt�n
 
Senaste �gonlysningsdatum: åååå-mm-dd
�gonveterin�r:

Har gjort MH-beskrivning (alt karak�rsprov): Ja   Nej
Har gjort BPH : Ja   Nej

Om ja på någon av ovanstående, fyll i nedan:
MH-beskrivning:
Avsteg fr�n avreaktion �garen avst�r skott
Beskrivaren avbryter �garen avbryter
K�nd mental status Oacceptabelt beteende


�r tiken utst�llningschampion: Ja    Nej
Om hon Ej �r utst�llningschampion, fyll i vilken/vilka utst�llningsmeriter hon har nedan:

Utst�llningsmerit 1
Plats:
Arrang�r:
Datum: åååå-mm-dd
Pris: (tex. 1 �kl)
Utst�llningsmerit 2
Plats:
Arrang�r:
Datum:
Pris:
   
Tidigare kull? Datum: åååå-mm-dd
�vriga upplysningar
Kommer du att anv�nda SKKs k�pekontrakt? ja     nej
Har du tagit del av SKKs grundregler: ja     nej
Kommer du att upplysa valpk�paren om de ev "fel" som f�r�ldrarna har? ja     nej
 H�rmed intygar jag som uppf�dare av valparna, att ovanst�ende l�mnade uppgifter �r riktiga. Jag intygar �ven att Svenska Kennelklubbens g�llande grundregler och h�lsoprogram efterf�ljs.
JA


Jag godk�nner att ovanst�ende uppgifter f�r publiceras p� SLBKs hemsida
Ja   Nej

OBS! Gl�m inte att meddela n�r valparna �r s�lda!
Skicka ett e-mail till avelskommitt�n. Om du inte s�rskilt ber om f�rl�ngning kommer din valph�nvisning att tas bort 3 veckor efter leveransveckan.

  Svenska Leonbergerklubben
Kontakta SLBK »

Medlemsbutik »
Bli medlem »

För uppfödare Avel
Avel »
Valphänvisning »
Hanhundslistan »
För besökare
Hitta valp »
Leonberger info »
Lokalombud »