Välkommen till Svenska leonbergerklubben

   START  KLUBBINFO  UPPFöDNING  MEDLEM  LEONBERGER  HÄLSA  MENTALITET  UTST�LLNING  WORKING LEOS  LäNKAR  

 

Utställningsresultat 2012

Eckerö, Åland

Austria Club Show
 


Stockholm Internationella Utställning
62 anmälda
Domare: Elisabeth Janzon

 
BIM Kusbolejonet Interesting Dream & BIR Gep's Big Bear's Peace

BIR, CACIB Gep's Big Bear's Peace Gina E Persson
Bhkl 2, R-cacib Gep's Big Bear's White Wolf Gina E Persson
Bhkl 3, CERT Racystar Ignition Gunnbritt Andersson
Bhkl 4 Go-and-go Elisabeth Joelsson
     
BIM, BIR-vet
Kusbolejonet interesting Dream Catrin Eriksson
Btkl 2, CACIB Knockandos Winther In Salinas Ruth Lintonsson
Btkl 3, CERT Duvasgårdens Tovas Toulouse Margareta Mix
Btkl 4 Leodals Belize Angelica & Christian Klavbäck
     

 


Växjö Internationella Utställning 3/11
51 anmälda
Domare: John-john Johnsson


BIR Racystar Ignition & BIM Leodal's Belize


Bim-valp Endless Eden's Lady Starlight & Bir-valp Endless Eden's Rock Like A Hurricane
 

BIR, CERT, CACIB Racystar Ignition Gunnbritt Andersson
Bhkl 2, R-Cacib Endless Eden's Rain Annette Berntsson
Bhkl 3 Altonastigens Kaiser Ingela Farnestam & Lasse Johansson
Bhkl 4, R-cert Leodal's Bilbao Angelica Klavbäck
     
BIM, Cacib Leodal's Belize Angelica Klavbäck
Btkl 2, CERT, CHAMPIONAT Aldibara's Visiting Riga Christina Johansen
Btkl 3, R-cert Lejonhjärta Auregia Annette Lerjéus
Btkl 4 La Dolce Luna's Mega Heavenly-Me Carina Andersson
     
Bir-veteran Altonastigens Zarine Marie Karlsson
     
Bir-valp  Endless Eden's Rock Like A Hurricane Annette Berntsson
Bim-valp Endless Eden's Lady Starlight Annette Berntsson
Bästa Uppfödargrupp 1, HP Altonastigens Kennel Ingela Farnestam & Lasse Johansson

 


Sundsvall Internationella Utställning 13/10
38 anmälda
Domare: Cristian Petre Stavarache, Rumänien

 
BIR Gep's Big Bear's Peace & BIM Lilla Äventyrets Capella

BIR, CACIB Gep's Big Bear's Peace Gina E Persson
Bhkl 2, R-cacib Vallonbygdens Crazy In Beer Catrin Eriksson
Bhkl 3 Gep's Big Bear's Italian Stallion Gina E Persson
Bhkl 4, CERT Lejonklippans V Sex Petra Högberg
R-cert, R-cert Lejonklippans Amazing Heritage Petra Högberg
     
BIM, CACIB Lilla Äventyrets Capella Patrick Persson
Btkl 2, R-cacib Knockando's Winther In Salinas Ruth Lintonsson
Btkl 3, CERT Hellcat's The Memory Remains Mimmi Gruffman-Rönnlund
Btkl 4 Sjö Björnens Äventyr Pia Hemming
R-cert Duvasgårdens Tovas Toulouse Margareta Mix
     
Bästa Uppfödargrupp 1, HP Lejonklippans Kennel Petra Högberg

 


 
G


Gimo Nationell Utställning 9/9
22 anmälda
Domare: Göran Bodegård


BIM Lilla Äventyrets Deimos & BIR Duvasgårdens Tovas Toulouse

BIM Lilla Äventyrets Deimos Pia Svedugård
Bhkl 2, CERT Mohinhis Mohrritz Is My Melody Maria Gustafsson
Bhkl 3, R-cert Mohinhis Neptun Of Northern Light Maria Gustafsson & Charlotte Stjernebo
     
BIR, CERT Duvasgårdens Tovas Toulouse Margareta Mix & Märta Brandts
Btkl 2, BIR-veteran Kusbolejonets Interesting Dream Catrin Eriksson
Btkl 3 Lejonvindens Smaragd to Teddybear Angelica & Christian Klavbäck
Btkl 4, R-cert Mohinhis Nemie Of Northern Light Maria Gustafsson

 


Sofiero Internationella Utställning 8/9
51 anmälda
Domare: Petra Junehall

 
BIM Knockando's Winther In Salinas & BIR Altonastigens Shameless Pride
 
 
Bir-veteran, BIS-4 Veteran; Björntassens Olga


Bim-valp Laquettas Lane & Bir-valp Laquettas Dole

BIR, CERT, CACIB Altonastigens Shameless Pride Annika Nilsson
Bhkl 2, R-cert Endless Edens Rain Annette Berntsson
Bhkl 3 Knockando's Qmp Quincy Red Ruth Lintonsson
Bhkl 4 Altonastigens Kaiser Ingela Farnestam & Lasse Johansson
opl, R-cert Wilderings Fort Knox Little Gold Heart Victoria Wildering
     
BIM Knockando's Winther In Salinas Ruth Lintonsson
Btkl 2, CERT, CHAMPIONAT Khaimas Saturday Flame Jörgen & Pia Hansen
Btkl 3 Lejonvinden's Smaragt To Teddybear Angelica & Christian Klavbäck
Btkl 4, R-cert Knockando's Princess Of Umbria Ruth Lintonsson
     
BIR-veteran, BIS 4 Björntassen Olga Ingela Farnestam & Lasse Johansson
BIR-valp Laquettas Dole Anna Svensson
BIM-valp Laquettas Lane Kristina Truedsson
Bästa Uppfödargrupp Altonastigens Kennel Ingela Farnestam & Lasse Johansson

 


Högbo Bruk Internationella Utställning 2/9
29 anmälda
Domare: Bo Skalin

 
BIR Amicus Optimus Antonius& BIM Sjö Björnens Äventyr


Bhkl 4, CERT Knickerbocker's Luriga Lapis               Btkl 3, CERT Duvasgårdens Tovas Toulouse


Bir-valp Lionbrooks Authority Of Attention & Bim-valp Knattebergas Dream

BIR, CACIB Amicus Optimus Antonius  
Bhkl 2 Vallonbygdens Crazy In Beer Catrin Eriksson
Bhkl 3    
Bhkl 4, CERT Knickerbocker's Luriga Lapis Michael Fredriksson
opl, R-cert Lejonvindens Årkan Of Teddybear Gunilla Hallgren
     
BIM, Bir-veteran Sjö Björnens Äventyr Pia Hemming
Btkl 2 Kusbolejonets Interesting Dream Catrin Eriksson
Btkl 3, CERT Duvasgårdens Tovas Toulouse Margareta Mix
Btkl 4 Lejonklippans Äxtravaganta Mirakel Maria Söderqvist
     
Bir-valp Lionbrook's Authority Of Attention  
Bim-valp Knattebergas Dream Maria-Helèn Andersson

Högbo Bruk Internationella Utställning 1/9
32 anmälda
Domare: Hans Müller, Schweiz

 
Bir-valp Lionbrook's Night Of Attention & Bim-valp Knattebergas Dream

BIR, CACIB Amicus Optimus Antonius  
Bhkl 2 Vallonbygdens Crazy In Beer Catrin Eriksson
Bhkl 3    
Bhkl 4 Lilla Äventyrets Deimos Pia Svedugård
opl, R-cert Kustkärans Ajax  
     
BIM, CACIB Lejonklippans Äxtravaganta Mirakel Maria Söderqvist
Btkl 2 Sjö Björnens Äventyr Pia Hemming
Btkl 3    
Btkl 4    
     
Bir-valp Lionbrook's Night Of Attention  
Bim-valp Knattebergas Dream Maria-Helèn Andersson

Högbo Bruk Internationella Utställning 31/8
35 anmälda
Domare: Walter Schicker, Tyskland

 
BIR Amicus Optimus Antonius & BIM Lilla Äventyrets Capella


Bir-valp Lionbrook's Night Of Attention & Bim-valp Knattebergas Dream

BIR, CERT, CHAMPIONAT, CACIB Amicus Optimus Antonius  
Bhkl 2 Gep's Big Bear's Peace Gina E Persson
Bhkl 3 Lilla Äventyrets Deimos Pia Svedugård
Bhkl 4 Vallonbygdens Crazy In Beer Catrin Eriksson
opl, R-cert Lejonvindens Årkan Of Teddybear Gunilla Hallgren
     
BIM, CACIB
Lilla Äventyrets Capella Patrick Persson
Btkl 2, Bir-veteran Kusbolejonets Interesting Dream Catrin Eriksson
Btkl 3 Sjö Björnens Äventyr Pia Hemming
Btkl 4, CERT Cevitas Curemida Girl Gerd Svensson
opl, R-cert Lejonvindens Ådra Of Teddybear Liza Darmell
     
Bir-valp Lionbrook's Night Of Attention  
Bim-valp Knattebergas Dream Maria-Helèn Andersson
Bästa uppfödargrupp, HP Lejonvindens kennel Gunilla Hallgren

 Backamo Nationell Utställning 26/8
39 anmälda
Domare: Johan Andersson
  


BIR Knockando's Qmp Quincy Red & BIM Knockando's Winther In Salinas


Btkl 2, CERT Knockando's Princess of Umbria

 

BIR, Bhkl 1, BIG-4 Knockando's Qmp Quincy Red Ruth Lintonsson
Bhkl 2 Go-and-Go Elisabeth Joelsson
Bhkl 3, Bir-veteran Teamaides Hjälten Hero  
Bhkl 4, CERT Wildering's Rob Prey From Fort Knox Elisabeth Joelsson
     
BIM, Btkl 1 Knockando's Winther In Salinas Ruth Lintonsson
Btkl 2, CERT Knockando's Princess Of Umbria  
Btkl 3, R-cert Fablernas Ojojoj Do Not Forget Me Annelie Levin
Btkl 4 Knickerbockers Amorosa Ametist Katarina Ulmehed
     
Bim-valp Lejonshines Black Heart Annelie Levin

 

 Visby Internationell Utställning 26/8
13 anmälda
Domare: William Henderson, Irland


 
BIM Lilla Äventyrets Deimos & BIR Kusbolejonets Interesting Dream

  
Btkl 2, CERT Duvasgårdens Trendy Twiggy                          Bhkl 2, CERT, R-cacib Lorebergs Vampyr


Bir-valp Lionbrooks Authority of Attention

 

BIM, Bhkl 1, CACIB Lilla Äventyrets Deimos Pia Svedugård
Bhkl 2, CERT, R-cacib Lorebergs Vampyr Maria-Helèn Andersson
     
BIR, Btkl 1, Bir-veteran Kusbolejonets Interesting Dream Catrin Eriksson
Btkl 2, CERT Duvasgårdens Trendy Twiggy  
Btkl 3, CACIB Zir Ozzys Harmonia Av Tibia Nicklas Lundh
     
Bir-valp Lionbrooks Authority of Attention  
 

 Visby Nationell Utställning 25/8
13 anmälda
Domare: Evgeny Rosenberg, RysslandBIM Lilla Äventyrets Deimos & BIR Kusbolejonets Interesting Dream

Btkl 2, CERT Dragongårdens Qornelia At Xmas

BIM, Bhkl 1 Lilla Äventyrets Deimos Pia Svedugård
     
BIR, Btkl 1, Bir-veteran, BIG 4, BIS 3-veteran Kusbolejonets Interesting Dream Catrin Eriksson
Btkl 2, CERT Dragongårdens Qornelia At Xmas Annelie Forsner
Btkl 3, R-cert Zir Ozzys Harmonia Av Tibia Nicklas Lundh
Btkl 4 Duvasgårdens Trendy Twiggy  

 Eskilstuna Internationella Utställning 19/8
? anmälda
Domare: Nina Lönner Andersson


BIM, BIR-veteran Sjö Björnens Äventyr & BIR Gep's Big Bear's Peace


Bhkl 3, CERT Lilla Äventyrets Ixion


Btkl 3, R-cacib, CERT: Knattebergas Christmas Princess

BIR, Bhkl 1, CACIB Gep's Big Bear's Peace Gina E Persson
Bhkl 2, R-cacib Gep's Big Bear's White Wolf Gina E Persson
Bhkl 3, CERT Lilla Äventyrets Ixion Pia Hemming
Bhkl 4, Lilla Äventyrets Deimos Pia Hemming
     
BIM, Btkl 1, Bir-veteran Sjö Björnens Äventyr Pia Hemming
Btkl 2, CACIB Knickerbockers Amorosa Ametist Katarina Ulmehed
Btkl 3, R-cacib, CERT Knattebergas Christmas Princess Maria-Helén Andersson
Btkl 4 Dragongårdens Qanasta At Xmas  
  

 Norrköping Internationella Utställning 18/8
26 anmälda
Domare: Carsten Birk


BIM Knockando's Winther In Salinas & BIR Knockando's Qmp Quincy Red

Btkl 3, CERT Leonskall's Kizz Me Zara

BIR, Bhkl 1, CACIB Knockando's Qmp Quincy Red Ruth Lintonsson
Bhkl 2, R-cacib Gep's Big Bear's Italian Stallion Gina E Persson
Bhkl 3, CERT Racystar Ignition Gunnbritt Andersson
Bhkl 4, R-cert Wilderings Fort Knox Gold Raiders Minna Ronkainen
     
BIM, Btkl 1, CACIB Knockando's Winther In Salinas Ruth Lintonsson
Btkl 2, Bir-veteran Sjö Björnens Äventyr Pia Hemming
Btkl 3, R-cacib, CERT Leonskall's Kizz Me Zara Kathy Karlsson

 

 Ronneby Brunnspark 12/8
27 Anmälda
Domare: Ron Besoff, Australien
 


BIM Boyzone's Dragonfly & BIR Endless Eden's Rain


Btkl 3, CERT Skjaergaardens Copy My Attitude

 

BIR Endless Eden's Rain Annette Berntsson
Bhkl 2, CERT, CHAMPIONAT Vannroy On The Button Leena Korpi
Bhkl 3, R-cert Enjoy Bear's Dumble Dore Patrik von Eggers
Bhkl 4 Lilla Äventyrets Izsak Patrik von Eggers
     
BIM Boyzone's Dragonfly Mats Hall & Lena Holmgren
Btkl 2 Zir Ozzyz Mississippi Queen Nicklas Lundh
Btkl 3, CERT Skjaergaardens Copy My Attitude Liza von Holten & Tone Mosby
Btkl 4, R-cert La Dolce Luna's Mega Honey-Me Björn Tinglöf

 

 

 

 

 

 


 

 Askersund Internationella Utställning 11/8
45 anmälda
Domare: Charlott Sandberg


BIR Knockando's Qmp Quincy Red & BIM Knickerbocker's Amorosa Ametist

BIR, BIG 1, CACIB Knockando's Qmp Quincy Red Ruth Lintonsson
Bhkl 2, CERT, R-cacib, CHAMPIONAT Dragongårdens Rackarunge Marie Ahlgren
Bhkl 3, R-cert Mohinhis Mohrrritz is My Melody Maria Gustafsson
Bhkl 4 Wänerlands K-man Gode Lisbeth Andersson
     
BIM, CERT, CACIB, CHAMPIONAT Knickerbocker's Amorosa Ametist Katarina Ulmehed
Btkl 2, BIR-vet, BIS-2 vet Sjö Björnens Äventyr Pia Hemming
Btkl 3, R-cacib Knockandos Winther In Salinas Ruth Lintonsson
Btkl 4 Duvasgårdens Tovas Toulouse Margareta Mix


 

 

Svenstavik 4/8
Domare: Per-Harald Nymark. Norge, 9 anmälda 


BIM Dragongårdens Qornelia At Xmas  & BIR Lejonklippans Amazing Heritage 

BIR, CERT

Lejonklippans Amazing Heritage Petra Högberg
Bhkl 2 Lejonklippans Just A Happy Fellow Petra Högberg
     
BIM, CERT Dragongårdens Qornelia At Xmas Annelie Forsner
Btkl 2 Lejonklippans Äxtravaganta Mirakel Maria Söderqvist
Btkl 3 Lejonlands Naala Irene Gabrielsson
     
BIR valp Radiant Star's Brainy Balthazar Camilla Olsson
     
Bästa uppfödargrupp Lejonklippans Petra Högberg 

  


  


Överkalix 5/8
9 anmälda
Domare: Andersen Per Kr, NORGE


 

BIR, CERT, BIG 2 Hellcat's The Memory Remains Mimmi Gruffman-Rönnlund
Bhkl 2 R-cert Hellcat's Heaven Linda Svahn
     
Bästa avelsgrupp, HP Hellcat's The Memory Remains Mimmi Gruffman-Rönnlund
     
Bästa uppfödargrupp, HP Hellcat's Linda Svahn


 

 
Ransäter Internationell 28/7
Domare: Gunnar Jensen, Norge
Antal anmälda: 25 

 

BIR, CERT, CACIB, CHAMPIONAT Fablernas Michelin Gubben Elisabeth Joelsson
Bhkl 2 Lilla Äventyrets Deimos Pia Svedugård
Bhkl 3 Wilderings Rob Prey From Fort Knox  
Bhkl 4 Wänerlands K-man Gode Lisbeth Andersson

 

   Köping Internationell 22/7
34 anmälda
Domare: Kristina PurensBIM Knickerbockers Amorosa Ametist & BIR Gep's Big Bear's Peace


BIR-veteran, Btkl 4 Bölelejonet's Athena Pondurosa

BIR, CACIB Gep's Big Bear's Peace Gina E Persson
Bhkl 2, R-CACIB Sjöwildas Eminem Anneli Blom

Bhkl 3, CERT

Vannroy On The Button Lena Korpi
Bhkl 4 Fablernas Michelin Gubben Elisabeth Joelsson
     
BIM, CERT, CACIB Knickerbocker's Amorosa Ametist Catarina Ulmehed
Btkl 2, R-CACIB Mathoaka's Lyckotroll Lotta Petré
Btkl 3 Lejonvinden's Smaragd to Teddybear Angelica Klavbäck
Btkl 4, BIR-veteran Bölelejonet's Athena Pondurosa Malin Östlund
     
Bir-valp Khaimas Christmas Nanook Thomas Gustavsson
Bim-valp Con-cordelia's So Damn Happy Mikael Olsson

  Piteå internationell 14/7
12 anmälda
Domare: Martin Johansson


BIM Aron from Leo's Home & BIR Lejonklippans Important Legacy


BIS 3 Avelsgrupp Hellcat's the Memory Remains

 

BIM, CERT, CACIB, CHAMPIONAT Aron from Leo's Home Josef Zeman
     
BIR, CERT, CACIB Lejonklippans Important Legacy Mimmi Gruffman-Rönnlund
     
Bästa Avelsgrupp, BIS 3 Avelsgrupp Hellcat's The Memory Remains Mimmi Gruffman-Rönnlund
Bästa Uppfödargrupp Hellcat's kennel Linda Svahn

 Alfta 8/7
15 anmälda
Domare: Hannele Jokisilta


BIM Vallonbygdens Crazy in Beer & BIR Sjö Björnens Äventyr


Bhkl 2, CERT Wänerlands K-Man Gode

 

BIM Vallonbygdens Crazy in Beer Catrin Eriksson & Monica Sjöberg
Bhkl 2, CERT Wänerlands K-Man Gode Lisbeth Andersson
Bhkl 3 Lejonvindens Åtrå Of Teddybear Gunilla Hallgren
Bhkl 4 Lilla Äventyrets Deimos  Pia Svedugård
     
BIR, BIR-vet, BIS 2 vet Sjö Björnens Äventyr Pia Hemming
Btkl 2, Lilla Äventyrets Daphne Pia Hemming
Btkl 3 Lejonvindens Yummie Mint Kiss Gunilla Hallgren
Btkl 4, CERT, CHAMPIONAT Villmobackens French Kiss Marina Fredriksson

 


 Tvååker 7/7
 26 anmälda
Domare: Inge Artsöe

 '
BIM Knockandos Qmp Quincy Red & BIR Fairytrolls X-mas Elf Zoccer

 

BIM Knockando's Qmp Quincy Red Ruth Lintonsson
Bhkl 2 Endless Eden's Rain Annette Berntsson
Bhkl 3, CERT Lejonhjärtas Aither Annette Lerjeus
     
     
BIR, CERT Fairytrolls X-mas Elf Zoccer Maria Andersson
Btkl 2 Knockandos Winther In Salinas Ruth Lintonsson
Btkl 3 Fairytrolls Gorakiki Walking Stick  
     

 Tvååker 6/7
26 anmälda
Domare: Viitikainen Auli
 
BIM Knockandos Qmp Quincy Red & BIR Knockandos Winther In Salinas

 

BIM, CACIB Knockando's Qmp Quincy Red Ruth Lintonsson
Bhkl 2, R-cacib Endless Edens Rain Annette Berntsson
Bhkl 3 La Dolce Lunas Supersee-Me Annika Joakimsson
Bhkl 4, CERT, CHAMPIONAT Sjöwildas Eminen AnneLie Blom
     
BIR, CACIB Knockando's Winther In Salinas Ruth Lintonsson
Btkl 2, CERT, R-cacib Fairytrolls Xmas Elf Zoccer Maria Andersson
Btkl 3 Altonastigens Darkest Light Ingela Farnestam & Lasse Johansson
Btkl 4 Zir Ozzy's Mississippi Queen Nicklas Lund

Gällivare internationell 1/7
7 anmälda
Domare:  Denis Kuzelj, Cypern
 


BIM Hellcat's Dynamit & BIR Hellcat's Heaven

 BIR, CERT Hellcat's Heaven Linda Svahn
 Btkl 2, CACIB Hellcat's One Linda Svahn
     
 BIM, CERT Hellcat's Norrlands Dynamit  Lina Svahn
 Bhkl 2, CACIB, R-cert Lazylion's Hot Rod  Piia Granqvist

Borås 1/7
37 anmälda
Domare: Antonio Di Lorenzo, Norge

 
BIM Knockando's Winther in Salinas & BIR Leonskall's kizz Me Bobbo Linslus

BIR, CERT, CHAMPIONAT Leonskall's Kizz Me Bobbo Linslus Marina Björnbrink
Bhkl 2 Knickerbockers Maffiga Magnetit Petter järleskog
Bhkl 3 Knickerbockers Dark Tranquility Tomas Gustavsson
Bhkl 4 Gep's Big Bear's White Wolf Gina E Persson
     
BIM Knockando's Winther In Salinas Ruth Lintonsson
Btkl 2, CERT Knickerbockers Amorosa Ametist Katarina Eivesson Ulmehed
Btkl 3 Boyzones Dragonfly Mats Hall
Btkl 4 La Dolce Luna's Mega Heavenly Me Carina Andersson
     


Vännäs 17/6
 


BIR Lejonklippans Amazing Heritage & BIM Lejonklippans Important Legacy 


BIS 3 veteran Lejonklippans Just A Happy Fellow

BIR, cert Lejonklippans Amazing Heritage Petra Högberg
2 bhkl Lejonklippans Just A Happy Fellow Petra Högberg
3 Bhkl R-cert Lejonklippans V sex Petra Högberg
     
BIM cert Lejonklippans Important Legacy Mimmi Gruffman Rönnlund
2 btkl, R-cert Lejonklippans Extra Mimmi Gruffman Rönnlund
 
Bästa uppf, HP Lejonklippans Kennel Petra Högberg
Bästa veteran  & BIS-veteran 3 Lejonklippans Just A Happy Fellow  


Avesta 16/6
22 anmälda
Domare: Carin Åkesson
 

BIM Lejonvinden's Smaragd To Teddybear & BIR Vallonbygden's Crazy In Beer


BIM-valp Mohinhis Neptun of Northern Night & BIR-valp Mohinhis Nemie of Northern Night

BIR, Cacib Vallonbygden´s Crazy In Beer Catrin Eriksson & Monica Sjöberg
2 bhkl R-Cacib Grindvaktens High Minded  GLH Susanne Ytterskog
3 bhkl, Cert Dragongårdens Rackarunge Marie Ahlgren
4 bhkl, R-cert Mohinhis Mohrritz Is My Melody Maria Gustafsson
     
BIM, Cacib Lejonvinden´s Smaragd To Teddybear Angelica Klavbäck
2 btkl, Cert Fablernas Ojojoj O-Koll Anna Ehrling
3 btkl, R-cert Lilla Äventyrets Farinella Lena Källström & Pia Hemming
4 btkl Leonskall´s Kizz Me Zara Kathy Karlsson
     
BIR valp & BIS 4 valp  Mohinhis Nemie of Northern Night Maria Gustafsson
BIM-valp Mohinhis Neptun of Northern Night Maria Gustafsson & Charlotte Stjernebo

 

Vänersborg 9/6
Domare: Martin Johansson
Antal anmälda:


BIR Knockando's Winther In Salinas & BIM Fablernas Michelingubben

BIR Knockando's Winther In Salinas Ruth Lintonsson
Btkl 2, CERT Mathoakas Lyckotroll  
     
BIM, CERT Fablernas Michelingubben  
Bhkl 2 Lilla Äventyrets Deimos Pia Svedugård
BIR-valp Knockando's Princess Of Umbria Ruth Lintonsson

 
 Norrköping 2/6
Domare: Torbjörn Skaar
Antal anmälda: 16


BIR Leodal's Belize 

BIR- valp, BIS-valp 3
Mohinhis Neptun of Northern Night
Maria Gustafsson & Charlotte Stjernebo, Tärnsjö
BIR, CERT Leodal´s Belize Angelica Klavbäck
2 btkl Lejonvinden´s Yasmine Of Teddybear Chanette Söderqvist

 
Vallentuna Internationell Utställning
2012-05-27
Domare: John-John Johnsson
28 anmälda

 

BIR-valp, BIS-valp 1
Mohinhis Neptun of Northern Night
Maria Gustafsson & Charlotte Stjernebo, Tärnsjö
BIR, CACIB 
Vallonbygdens Crazy In Beer
Catrin Eriksson & Monica Sjöberg
2 Bhkl, R-CACIB
Lilla Äventyrets Deimos
Pia Svedugård
     
BIM, CACIB Kusbolejonet Interesting Dream Catrin Eriksson & Monica Sjöberg
2 Btkl, R-CACIB
Lejonvindens Smaragd To Teddybear
Angelica Klavbäck
3 Btkl, CERT
Leodals Belize
Angelica Klavbäck
4 Btkl, R-cert
Aqualeo´s Hildur Tilli
Gina Ekström Persson
     
BIR, BIS 3 veteran
Sjöbjörnens Äventyr
Pia Hemming

 
Österbybruk Internationell Utställning
2012-05-26
Domare: Gina Ekström Persson
34 anmälda


BIM Lejonvindens Smaragd To Teddybear & BIR Lilla Äventyrets Ixion

BIR, CERT, CACÌB Lilla Äventyrets Ixion Pia Hemming
2 Bhkl, R-CACIB
Vallonbygdens Crazy In Beer
Catrin Eriksson & Monica Sjöberg
3 Bhkl, R-cert Dragongårdens Rackarunge Marie Ahlgren
4 Bhkl Lejonvindens Åtrå Of Teddybear Gunilla Hallgren
     
BIM, CACIB Lejonvindens Smaragd To Teddybear Angelica Klavbäck
2 Btkl, CERT Duvasgårdens Tovas Toulouse Märta Brandts & Margareta Mix
3 Btkl, R-CACIB Kusbolejonet Interesting Dream Catrin Eriksson & Monica Sjöberg
4 Btkl, R-cert Leodals Belize Angelica Klavbäck
     
BIR veteran
Sjöbjörnens Äventyr
Pia Hemming
Bästa Uppfödargrupp Lejonvindens Kennel Gunilla Hallgren
BIR-valp Lejonvindens Ögonsten Gunilla Hallgren

  

Piteå Nationell Utställning
2012-05-19
Domare: Svante Frisk
15 anmälda

 
BIR Kusbolejonet Interesting Dream & BIM Lejonklippans Amazing Heritage

BIM, CERT Lejonklippans Amazing Heritage Petra Högberg
2 Bhkl Hellcats Norrlands Dynamit Lina Svahn
     
BIR Kusbolejonet Interesting Dream Catrin Eriksson och Monica Sjöberg
2 Btkl Hellcats One Linda Svahn
3 Btkl, CERT Boyzone´s Iron Maiden Veronica Mickelsson

  

Hässleholm Nationell Utställning
2012-05-19
Domare: Monica Åkesson
50 st anmälda


BIR Gep's Big Bear White Wolf & BIM Boyzone´s Dragonfly

BIR, BIG1, BIS 3
Gep's Big Bear White Wolf Gina E Persson
2 Bhkl, CERT Gep's Big Bear Itallian Stallion Gina E Persson
3 Bhkl, r-cert Lilla Äventyrets Izsak Patrik von Eggers
4 Bhkl Altonastigens Shameless Pride Annika Nilsson
     
BIM Boyzone´s Dragonfly Mats Hall & Lena Holmgren
2 Btkl

Fairytroll's Gorakiki Walking Stick

Maria Andersson
3 Btkl, CERT, CHAMPIONAT La Dolce Lunas Mega Harmony Me Agneta Eriksson
4 Btkl Fairytroll's Bonebeast Mrs Nono Mats Hall
 Bästa Uppfödargrupp, 1, HP  Fairytrolls Kennel
Maria Andersson
 


 

 


 

 

LIDKÖPING Nationella Utställning
2012-05-05
Domare: Johan Andersson
28 st anmälda


 
BIR Gep's Big Bear's Peace & BIM Aqualeos Hildur Tilli


BIR-valp Knockandos Princess of Umbria

BIR Gep's Big Bear's Peace Gina Ekström Persson
2 Bhkl, Cert Wildering Fort Knox Little Gold Heart Victoria Wildering
3 Bhkl, R-cert Lejonhjärtas Asopos Annette Lerjeus
     
BIM, Cert Aqualeos Hildur Tilli Gina Ekström Persson
2 Btkl Knockandos Winther In Salinas Ruth Lintonsson
3 Btkl, R-cert Skjaergaardens Copy My Attitude Elise von Holten/ Tone Mosby
4 Btkl Knockandos Swedish Rosette Ruth Lintonsson
     
Bir-valp Knockandos Princess of Umbria Ruth Lintonsson

  

VÄSTERÅS Nationella Utställning 28/4
2012-04-28
Domare: Petra Junehall
32 st anmälda


BIM Leodal's Belize & BIR, BIG-1 Vallonbygdens Crazy In Beer

BIR, BIG1 Vallonbygdens Crazy In Beer Catrin Eriksson
2 Bhkl,  Cert Leodal´s Bilbao Angelica Klavbäck
3 Bhkl, R -cert Lilla Äventyrets Ixion Pia Hemming
4 Bhkl Villmobackens Forest Gump Marina Fredriksson
     
BIM, Cert Leodal´s Belize Angelica Klavbäck
2 Btkl Lejonvindens Smaragd To Teddybear Angelica Klavbäck
3 Btkl Kusbolejonet Interesting Dream Catrin Eriksson
4 Btkl, R-cert

Skjaergaardens Copy My Attitude

Elise von Holten/Tone Mosby

  

 SUNDSVALL Nationella utställning
2012-04-14
Domare: Rajic Branislav, Slovenien
26 st anmälda

 
BIR Lejonklippans Amazing Heritage & BIM Lilla Äventyrets Daphne

 

 

BIR, Cert Lejonklippans Amazing Heritage Petra Högberg
2 Bhkl Lejonklippans Just a Happy Fellow Petra Högberg
3 Bhkl, R-cert Lejonvindens Åtrå Of Teddybear Gunilla Hallgren
4 Bhkl Hellcat's Norrlands Dynamit Lina Svahn
     
BIM Lilla Äventyrets Daphne Pia Hemming
2 Btkl Sjö Björnens Äventyr Pia Hemming
3 Btkl, Cert Hellcat's Heaven Linda Svahn
4 Btkl, R-Cert Lejonklippans Importent Legacy Mimmi Gruffman-Rönnlund
     
BIR-vet Lejonklippans Just a Happy Fellow Petra Högberg
Bästa uppfödargrupp Lejonklippans Kennel Petra Högberg

 


  


MALMÖ Internationell Utställning
2012-03-17   
Domare: Lemo Niksa   

BIM Lejonvinden's Quality Of Teddybear & BIR Boyzone's Dragonfly


BIR-valp Skjaergaardens Copy My Attitude

 

BIR-valp Skjaergaardens Copy My Attitude Elise von Holten/Tone Mosby
BIM, CACIB Lejonvinden's Quality Of Teddybear Chanette Söderqvist
Bhkl 2, CERT, R-CACIB Namupalan Hot N'cream  
Bhkl 3, R-CERT Bukkene Bruse Gir Klapp Til Harpo Jeanette & Jan Baunsoe, DM
     
BIR, CACIB Boyzone's Dragonfly Mats Hall & Lena Holmgren
Btkl 2, BIR-vet Altonastigens Elanor Per Hall
Btkl 3, CERT, R-CACIB Fairytroll's Bonebeast Mrs Nono Mats Hall
Btkl 4, R-CERT Mathoaka's Lycko Troll Ann-Charlotte Petré

 
My Dog Göteborg
2012-01-06
Domare: Hans van den Berg
 

 
BIM Lionscourt Coeur De Lion at Brynarian BIR Zir Ozzy'z Royal Love von Tulips


BIR-valp Boyzone's Twilight Zone 

 

BIR-valp Boyzone's Twilight Zone  Kerstin Frönestedt
BIM CERT, CACIB Lionscourt Coeur De Lion at Brynarian Louise Baldwin
Bhkl 2, R-CACIB Lilla Äventyrets Deimos Pia Svedugård
Bhkl 3, R-CERT Fablerna's OjOjOj I Am A Winner Wiktoria Wildering
Bhkl 4 Gep's Big Bear's White Wolf Gina E Persson
     
BIR CERT, CACIB Zir Ozzy'z Royal Love von Tulips Marie Billquist
Btkl 2, R-CERT, R-CACIB Skjaergaarden's Halloween Hocus Pocus Tone Mosby
Btkl 3 Aqualeo's Hildur Tilli Gina E Persson
Btkl 4 La Dolce Lunas Mega Heavenly-Me Carina Andersson
   
Bästa uppfödarklass 1, HP La Dolce Luna's Kennel  Elise von Holten
   

My Dog Göteborg
2012-01-05
Domare: Kerstin Einarsson, 45 anmälda


BIM Vallonbygdens Crazy In Beer & BIR La Dolce Luna's Supershine-Me


BIR-valp Boyzone's Twilight Zone 

 

BIR-valp Boyzone's Twilight Zone  Kerstin Frönestedt
BIM CACIB Vallonbygdens Crazy In Beer Catrin Eriksson
Bhkl 2, R-CACIB Knockando's Qmp Quincy Red Ruth Lintonsson
Bhkl 3 Lilla Äventyrets Deimos Pia Svedugård
Bhkl 4, CERT Lionscourt Coeur De Lion at Brynarian Louise Baldwin
     
BIR CACIB La Dolce Luna's Supershine-Me Elise von Holten
Btkl 2, R-CACIB Knockando's Winther In Salinas Ruth Lintonsson
Btkl 3, CERT, Championat Lejonvinden's Yummie Yam Yam Jessica Junehall
Btkl 4 La Dolce Lunas Mega Heavenly-Me Carina Andersson
(oplac. R-CERT) La Dolce Luna's Mega Harmony-Me Agneta Eriksson
     
Bästa uppfödarklass 1, HP La Dolce Luna's Kennel  Elise von Holten
   

 

 

tom

  Svenska Leonbergerklubben
Kontakta SLBK »

Medlemsbutik »
Bli medlem »

För uppfödare Avel
Avel »
Valphänvisning »
Hanhundslistan »
För besökare
Hitta valp »
Leonberger info »
Lokalombud »