Välkommen till Svenska leonbergerklubben

« slbk.com |   SKÅNE |  N.NORRLAND |  ÖREBRO |  VÄRMLAND |  V. GöTALAND (S) |  MELL. NORRLAND |  V. NORRLAND |  V. GÖTALAND(N) |  S. NORRLAND |  | UPPSALA |

 

Vi som är era aktivitetsombud är Kristina Truedsson och Anna Svensson 
 
Promenadtips och diverse aktivitetstips på spridda platser i Skåne emottages tacksamt. Inte för att vi saknar ideér utan för att träffarna ska tilltala så många som möjligt. Vi tänker oss att via tidningen "Leonbergernytt" förmedla ca 1 träff/månad, och dessemellan via mail träffar med kortare varsel. Så maila oss er mailadress så syns vi!
 
  
 
Kristina Truedsson                                   Anna Svensson
kristina@kennellaquetta.se                   
annasv75@hotmail.com
040-546742                                              0708-283898 
0708-246742 
 
 
 
 
 
 
  
 
Meny pil

Skåne Träffarkiv
Skåne 2016
Träffpolicy Skåne
Våra Skånska lejon
Om aktivitetsombuden Skåne

tom
tom

Svenska Leonbergerklubben
Kontakta SLBK »

Medlemsbutik »
Bli medlem »

För uppfödare
Avel »
Valphänvisning »
Hanhundslistan »
För besökare
Hitta valp »
Leonberger info »
Lokalombud »