Välkommen till Svenska leonbergerklubben

« slbk.com |   |  2019-05-19 HäSSLEHOLM |  2019-08-30/09-01 ESKILSTUNA |  2019-10-12 TIMRå |  START |


Klassindelning - Anmälningsavgifter
 
Klass Ålder Avgift tom.      Icke Medlem   
Valpklass
4-6 månader
150 kr
150 kr
Valpklass
6-9 månader
150 kr
150 kr
Juniorklass
9-18 månader
300 kr
380 kr
Unghundsklass
15 månader-24 månader
300 kr
380 kr
Öppenklass
15 månader-
300 kr
380 kr
Championklass
 
300 kr 380 kr
Veteran
8 år-
0 kr
380 kr
 
 
 
 Rabattsystem
Rabattsystem vid anmälan till officiell klass på utställning, fr.o.m 3:dje hunden/hundarna rabatteras den billigaste anmälda hunden/hundarna med 50%. Hunden/hundarna som anmäls med presentkort eller kostnadsfri veteran räknas inte in i flerhundsrabatten. För att kunna tillgodose sig rabatten ska hundarna ägas av samma person.
Det åligger anmälaren att själv att göra avdraget vid inbetalning.

Medlemskap/Anmälan:
Medlemskap är obligatoriskt i ägarens hemlands leonbergerklubb för att tillgodose sig ordinarie avgifter. Medlemskap ska vara löst/bokfört sista anmälningsdag.

Sista anmälan:
Är ca 3 veckor före utställningsdag. Inga efteranmälningar! I den mån det går är sista anmälan i samband med löneutbetalning.

Anmälan sker via www.mgevents.com 

Krav på vaccinationer:
Utställare är ansvariga för att deltagande hund ska vara vaccinerad mot valpsjuka. Hund (valp), under 1 års ålder - vid lägst 10 veckors ålder.
Hund över 1 års ålder - vid 1 års ålder eller senare. Dock ej för mer än 4 år sedan. Så kallad "förstagångsvaccinering" får icke ha gjorts senare än 14 dagar före tävlingsdagen.
Valpar under 4 månader får ej vistas på utställningsområdet.

Ev presentkortskickas till: Ingela Westphal, Torp Ekängen, 518 90 Sandared, ingela.westphal@outlook.com


Har du ett nummer i hörnet på presentkortet går det bra att maila  >>>
Meny pil

tom
tom

Svenska Leonbergerklubben
Kontakta SLBK »

Medlemsbutik »
Bli medlem »

För uppfödare
Avel »
Valphänvisning »
Hanhundslistan »
För besökare
Hitta valp »
Leonberger info »
Lokalombud »